<
--> بوکه - کوخت .hide{display: none;} table{display: none;}
چهارشنبه 12 فروردین‌ماه سال 1388

 

بوکه چیست؟ بوکه وضعیت نمایش نقاط نورانی خارج از فوکوس در عکاسی را نشان می دهد. بوکه با شارپنس تفاوت دارد، شارپنس اتفاقی است که در بهترین نقطه فوکوس رخ می دهد، اما بوکه موقعیت نقطه خارج از  فوکوس را نمایش می دهد. بوکه درست زمانی رخ داده است که لبه این دوایر نورانی محو یعنی blur شده باشد

java script by:
(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-40870092-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');