<
--> پیمان هوشمندزاده - کوخت .hide{display: none;} table{display: none;}
پنج‌شنبه 7 آذر‌ماه سال 1387

 

نمایشگاه عکس های پیمان هوشمند زاده در گالری اثر به دلیل رعایت نکردن  شئونات اسلامی تعطیل شد.عکس های نمایشگاه را در اینجا می توانید ببینید.

java script by:
(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-40870092-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');