<
--> کوخت .hide{display: none;} table{display: none;}
X
تبلیغات
رایتل
پنج‌شنبه 2 اردیبهشت‌ماه سال 1389

سلام

مدت هاست که به اینجا رفته ام.

www.yasinpix.com

1 2 3 4 5 ... 46 >>

java script by:
(function (i, s, o, g, r, a, m) { i['GoogleAnalyticsObject'] = r; i[r] = i[r] || function () { (i[r].q = i[r].q || []).push(arguments) }, i[r].l = 1 * new Date(); a = s.createElement(o), m = s.getElementsByTagName(o)[0]; a.async = 1; a.src = g; m.parentNode.insertBefore(a, m) })(window, document, 'script', '//www.google-analytics.com/analytics.js', 'ga'); ga('create', 'UA-40870092-3', 'auto'); ga('send', 'pageview');